Kvalitet handler om alt

Vår visjon

Heldal Eiendom har ingen ambisjon om å bli den største utbyggeren, men vi strekker oss til å være den beste.

Attraktive prosjekter

Det skal være kvalitet på alt vi gjør, og det dreier seg om mye mer enn materialvalg.

Gode kvaliteter

Våre prosjekter skal være mer attraktive, inneholde smartere løsninger og ha bedre kvalitet i gjennomføring av visning til materialvalg i selve boligen

Skaper hverdagen

Gode ideer

Vi er kjent for svært god kundeoppfølging gjennom hele boligsalgsprosessen.

God kvalitet

Det skal være kvalitet på alt vi gjør, i alle ledd.

Kundefokus

Vi er kjent for svært god kundeoppfølging gjennom hele boligprosessen.

Nye bomiljø

Vi bygger ikke bare boliger, vi skaper nye bomiljø og hjem.

At du er fornøyd er det som teller.

Vi leverer kvalitet på alle områder.

Kvalitet handler ikke bare om materialvalg, kvalitet handler om alt.

Heldal Eiendom

Kontakt oss

Kontakt oss